Išmanių moterų asociacija "Idėjų pakrantė" 

Skambinkite mums: +37065609042 

 Elektroninis paštas: info@idejupakrante.lt

Apie mus

Asociacijos "Idėjų pakrantė" direktorė
Aida Breivienė

Valdybos pirmininkė
Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė

Marketingo vadovė
Deimantė Makarevičiūtė

Administracijos vadovė
Rasvita Petrova

Grafikos dizainerė
Lina Liškienė

Ryšių su visuomene vadovė
Laura Sėlenienė

Tinklaveikos vadovė
Anita Špakauskė

Projektų vadovė
Kristina Martinkutė

„Idėjų pakrantė“
Klaipėdos Išmanių moterų asociacija

Veikla:

Asociacija vienija Klaipėdos regiono moteris, kurios aktyviai domisi verslumu, turi nuosavą verslą arba planuoja jį pradėti ir siekia žinių sėkmingai verslo plėtrai.

Asociacijos tikslai:

o Įkvėpti moteris, išsigryninti turimas idėjas ir pradėti nuosavą verslą;
o Skatinti mažus verslus turinčias moteris sustiprinti savo prekinį ženklą ir plėsti veiklą panaudojus išmaniąsias technologijas;
o Pastūmėti ieškoti netradicinių idėjų ir specifinių verslo nišų;
o Suburti aktyvių verslu besidominčių moterų bendruomenę Klaipėdos regione;
o Skatinti Asociacijos nares bendradarbiauti tarpusavyje ir susirasti naudingų verslo kontaktų, verslo partnerių ir kolegų.
o Organizuoti mokymus, seminarus ir konferencijas, skatinančias verslumą.

Kaip ir kada buvo įkurta Asociacija „Idėjų pakrantė“ ?

Asociaciją „Idėjų pakrantė“ 2016 m. įkūrė Klaipėdoje vykusio projekto „Išmani moteris 2015“ dalyvės. Dešimties aktyvisčių grupė nusprendė pratęsti projekte vykdytas veiklas ir toliau burti aktyvias ir verslias klaipėdietes.